„KONTROLINIO PATIKRINIMO MOKESČIO KVITO“ TEISINIS PAGRINDAS

Aikštelių taisyklėsDUK

Įmonė B2B Park, UAB, kurios įstatuose numatytas ūkinės veiklos pobūdis yra automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas, jų valdymas, savo eksploatuojamose aikštelėse, gerai matomose vietose, pastatė stendus su aiškiai išdėstytomis aikštelės taisyklėmis.

Aikštelėse stovi mokėjimo aparatai, išduodantys bilietus bei ant kurių yra nurodytos paslaugos kainos.

Stovėjimo aikštelėse pastatytas stendas su taisyklėmis, bei mokėjimo aparatas su kainininku yra viešoji oferta, ir automobilių vairuotojai, pastatydami automobilius B2B Park, UAB stovėjimo aikštelėse konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str.2 d.) išreiškia savo valią sudaryti sutartį su B2B Park, UAB. Tai reiškia, kad jie sutinka iš anksto apmokėti už automobilio stovėjimo laiką ir supranta, kad to nepadarius bus apmokestinti papildomu mokesčiu (Stovėjimo aikštelės taisyklių 10 ir 11 punktai). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Remiantis šiais teisiniais dokumentais automobilių vairuotojai, kurie nesusimoka už automobilių stovėjimą iš anksto, yra apmokestinami papildomu mokesčiu. Minėtų automobilių vairuotojams yra išrašomi Kontrolinio patikrinimo mokesčio kvitai.