KĄ DARYTI GAVUS „KONTROLINIO PATIKRINIMO MOKESČIO KVITĄ“

Transporto priemonės valdytojas ar savininkas kvite nurodytą mokestį už paslaugas bei išlaidų, susijusių su taisyklių pažeidimo kontrole, kompensaciją privalo sumokėti ne vėliau kaip per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo kontrolinio patikrinimo mokesčio kvito išrašymo dienos pabaigos į kvite nurodytą sąskaitą. Jeigu mokestis ir išlaidų kompensacija nebus sumokėti laiku, jų išieškojimas, kartu su visa informacija, be atskiro pranešimo bus perduotas išieškoti tretiesiems asmenims ir transporto priemonės savininkui (valdytojui), bus priskaičiuojamas 15,00 Eur skolos administravimo mokestis. Jeigu išieškojimo metu bus patirtos papildomos išlaidos, mokestis gali būti didinamas.

INFORMACIJA KONTROLINIO MOKESČIO SUMOKĖJIMUI:

Sumokėti kontroliniame patikrinimo mokesčio kvite nurodytą sumą galite naudojantis el. bankininkyste internetinėje svetainėje www.kvitas.b2bpark.lt