STENDAI "INFORMACIJA KLIENTAMS"

1. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė yra privati.
2. Transporto priemonių stovėjimas šioje aikštelėje yra mokamas. Apmokėjimas atliekamas naudojantis aikštelėje stovinčiu mokėjimo automatu, trumpąja SMS žinute arba naudojantis mobiliąja aplikacija.
3. Apmokėjimą patvirtinantį bilietą transporto priemonės vairuotojas palieka matomoje vietoje ant transporto priemonės prietaisų skydelio už priekinio stiklo.
Pažeidęs apmokėjimo tvarką asmuo privalo sumokėti už jam suteiktas paslaugas bei atlyginti 6,70 Eur su pažeidimo kontrole susijusias išlaidas.
4. Kiekvienas asmuo prieš naudojimąsi stovėjimo aikštelės paslaugomis privalo perskaityti stovėjimo aikštelės taisykles, esančias šalia mokėjimo aparato.