Aikštelių taisyklės

Aikštelėms su mokėjimo automatais, be pakeliamų užtvarų

1. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė yra privati teritorija.
2. Šios taisyklės reglamentuoja transporto priemonių statymą ir įpareigoja visus asmenis (transporto priemonių valdytojus ir savininkus), statančius transporto priemones nurodytoje teritorijoje. Laikoma, kad transporto priemonių valdytojai ir savininkai, statantys transporto priemones stovėjimo aikštelėje, yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
3. Transporto priemonių stovėjimas šioje stovėjimo aikštelėje yra mokamas. Už suteikiamas transporto priemonių stovėjimo paslaugas privaloma sumokėti iš anksto. Stovėjimo aikštele galima naudotis visą parą.
4. Pastačius transporto priemonę ir atsižvelgiant į numatomą jos stovėjimo trukmę, apmokėjimas turi būti atliekamas nedelsiant, naudojantis stovėjimo aikštelėje stovinčiu mokėjimo aparatu. Mokėti už transporto priemonių stovėjimą galima tik 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Eur ir 2 Eur nominalo monetomis.
5. Transporto priemonės turi būti statomos vadovaujantis aikštelėje esančiu ženklinimu.
6. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėje leidžiama statyti tik registruotas transporto priemones.
7. Transporto priemonių valdytojai ir savininkai patys atsako už aikštelėje pastatytų transporto priemonių saugumą. B2B Park, UAB, nėra materialiai atsakinga už stovėjimo aikštelėje stovinčio transporto priemonės saugumą.
8. Sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už transporto priemonės stovėjimą, iš mokėjimo aparato išimtas bilietas, įrodantis atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, turi būti padėtas matomoje vietoje ant transporto priemonės prietaisų skydelio už priekinio stiklo, kad iš lauko būtų įmanoma identifikuoti biliete nurodytą informaciją.
9. Jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už suteiktas transporto priemonės stovėjimo paslaugas fakto, laikoma, kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatydamas transporto priemonę stovėjimo aikštelėje, patvirtina, jog stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo atveju sutinka sumokėti už faktiškai jam suteiktas paslaugas (naudojimąsi stovėjimo aikštele laiką) bei atlyginti 8,40 Eur dydžio su taisyklių pažeidimo kontrole susijusias B2B Park, UAB, išlaidas už kiekvienas paskesnes 12 transporto priemonės stovėjimo aikštelėje valandų. Nustatyta išlaidų kompensacija mažinama iki 6,70 Eur, jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) ją sumoka į kontrolinio patikrinimo mokesčio kvite nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo kvito išrašymo dienos. Šios sumažintos išlaidų kompensacijos sumokėjimas per nurodytą 7 (septynių) dienų terminą bus laikomas šalių tarpusavio nuolaidomis pasiektu taikiu galimo ginčo išsprendimo rezultatu.
10. Jei stovėjimo aikštelės teritorijoje transporto priemonė stovi ilgiau nei nurodyta biliete, laikoma, kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatydamas transporto priemonę stovėjimo aikštelėje, patvirtina, jog stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimo atveju sutinka sumokėti už faktiškai jam suteiktas paslaugas (naudojimąsi stovėjimo aikštele laiką) bei atlyginti 6,00 Eur dydžio su taisyklių pažeidimo kontrole susijusias B2B Park, UAB, išlaidas už kiekvienas paskesnes 12 transporto priemonės stovėjimo aikštelėje valandų. Nustatyta išlaidų kompensacija mažinama iki 4,80 Eur, jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) ją sumoka į kontrolinio patikrinimo mokesčio kvite nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo kvito išrašymo dienos. Šios sumažintos išlaidų kompensacijos sumokėjimas per nurodytą 7 (septynių) dienų terminą bus laikomas šalių tarpusavio nuolaidomis pasiektu taikiu galimo ginčo išsprendimo rezultatu.
11. Pažeidus šios stovėjimo aikštelės taisykles, B2B Park, UAB, darbuotojas nufotografuoja transporto priemonę ir išrašo kontrolinio patikrinimo mokesčio kvitą. Transporto priemonės valdytojas ar savininkas kvite nurodytą mokestį už paslaugas bei kompensaciją už įsipareigojimų nevykdymą privalo sumokėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kontrolinio patikrinimo mokesčio kvito išrašymo dienos į kvite nurodytą sąskaitą. Jei mokestis bei kompensacija nebus sumokėti laiku, jų išieškojimas kartu su visa informacija be atskiro pranešimo bus perduotas išieškoti tretiesiems asmenims.
12. Už mokesčio sumokėjimą yra atsakingas transporto priemonės savininkas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.
13. Iškilus neaiškumams, skambinkite mums tel. nr. +370 647 31105.

Aikštelėms su mokėjimo automatais, be pakeliamų užtvarų, prie Lidl parduotuvių

1. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau – „Aikštelė“) yra privati teritorija.
2. Šios taisyklės reglamentuoja transporto priemonių statymą ir įpareigoja visus asmenis (transporto priemonių valdytojus ir savininkus), statančius transporto priemones nurodytoje teritorijoje. Laikoma, kad transporto priemonių valdytojai ir savininkai, statantys transporto priemones stovėjimo aikštelėje, yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jį laikytis.
3. Transporto priemonės turi būti statomos Aikštelėje esančiu ženklinimu.
4. Transporto priemonių stovėjimas šioje Aikštelėje yra mokamas. Už suteikiamas transporto priemonių stovėjimo paslaugas privaloma sumokėti iš anksto. Aikštele galima naudotis visą parą.
5. Pastačius transporto priemonę ir atsižvelgiant į numatomą jos stovėjimo trukmę (viršijus nemokamą stovėjimo laiką), apmokėjimas turi būti atliekamas nedelsiant, naudojantis Aikštelėje stovinčiu mokėjimo aparatu. Mokėti už transporto priemonių stovėjimą galima tik 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Eur ir 2 Eur nominalo monetomis .
6. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėje leidžiama statyti tik registruotas ir techniškai tvarkingas (neleidžiančias tepalų, nebraižančias Aikštelės dangos ir pan.) transporto priemones.
7. Aikštelėje draudžiama palikti stovėti transporto priemonę tokiu būdu, jog būtų apsunkintas įvažiavimas/išvažiavimas iš Aikštelės, blokuoti specialių transporto priemonių privažiavimą prie šiukšlių konteinerių ar rampos bei užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į transporto priemonių stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos. Aikštelėje draudžiama šiukšlinti, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą ar trukdyti kitiems asmenims, taip pat gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti visą Aikštelėje sumontuotą įrangą, prietaisus bei remontuoti, plauti transporto priemones ir pan. Be Aikštelės operatoriaus sutikimo draudžiama Aikštelėje palikti transporto priemonę, įvairiomis formomis ar būdais reklamuojančią prekes ar paslaugas, išskyrus tuo metu, kai klientas, valdantis tokią transporto priemonę, atvyksta apsipirkti parduotuvėje.
8. Transporto priemonių valdytojai ir savininkai patys atsako už Aikštelėje pastatytų transporto priemonių saugumą. B2B Park, UAB, nėra materialiai atsakinga už Aikštelėje stovinčių transporto priemonių saugumą ar žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos, gamtos stichijų ar nelaimingo atsitikimo, taip pat už žalą, atsiradusią dėl kliento veiksmų.
9. Sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už transporto priemonės stovėjimą, iš mokėjimo aparato išimtas bilietas, įrodantis atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, turi būti padėtas matomoje vietoje ant transporto priemonės prietaisų skydelio už priekinio stiklo, kad iš lauko būtų įmanoma identifikuoti biliete nurodytą informaciją.
10. Jei neįmanoma nustatyti atsiskaitymo už suteiktas transporto priemonės stovėjimo paslaugas fakto, laikoma, kad Aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatydamas transporto priemonę Aikštelėje, patvirtina, jog Aikštelės taisyklių pažeidimo atveju sutinka sumokėti už faktiškai jam suteiktas paslaugas (naudojimosi Aikštele laiką) bei atlyginti 8,40 Eur dydžio su taisyklių pažeidimo kontrole susijusias B2B Park, UAB, išlaidas už kiekvienas paskesnes 12 transporto priemonės stovėjimo Aikštelėje valandų. Nustatyta išlaidų kompensacija mažinama iki 6,70 Eur, jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) ją sumoka į kontrolinio patikrinimo mokesčio kvite nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo kvito išrašymo dienos. Šios sumažintos išlaidų kompensacijos sumokėjimas per nurodytą 7 (septynių) dienų terminą bus laikomas šalių tarpusavio nuolaidomis pasiektu taikiu galimo ginčo išsprendimo rezultatu.
11. Jei Aikštelės teritorijoje transporto priemonė stovi ilgiau nei nurodyta biliete, laikoma, kad Aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas (valdytojas), pastatydamas transporto priemonę Aikštelėje, patvirtina, jog Aikštelės taisyklių pažeidimo atveju sutinka sumokėti už faktiškai jam suteiktas paslaugas (naudojimosi Aikštele laiką) bei atlyginti 6,00 Eur dydžio su taisyklių pažeidimo kontrole susijusias B2B Park, UAB, išlaidas už kiekvienas paskesnes 12 transporto priemonės stovėjimo Aikštelėje valandų. Nustatyta išlaidų kompensacija mažinama iki 4,80 Eur, jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) ją sumoka į kontrolinio patikrinimo mokesčio kvite nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo kvito išrašymo dienos. Šios sumažintos išlaidų kompensacijos sumokėjimas per nurodytą 7 (septynių) dienų terminą bus laikomas šalių tarpusavio nuolaidomis pasiektu taikiu galimo ginčo išsprendimo rezultatu.
12. Pažeidus šias Aikštelės taisykles, B2B Park, UAB, darbuotojas nufotografuoja transporto priemonę ir išrašo kontrolinio patikrinimo mokesčio kvitą. Detali kontrolinio patikrinimo mokesčio kvito išrašymo tvarka yra nurodyta B2B Park, UAB, internetinėje svetainėje adresu: www.b2bpark.lt. Transporto priemonės valdytojas ar savininkas kvite nurodytą mokestį už paslaugas bei kompensaciją už įsipareigojimų nevykdymą privalo sumokėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kontrolinio patikrinimo mokesčio kvito išrašymo dienos į kvite nurodytą sąskaitą. Jei mokestis bei kompensacija nebus sumokėti laiku, jų išieškojimas kartu su visa informacija be atskiro pranešimo bus perduotas išieškoti tretiesiems asmenims.
13. Už mokesčio sumokėjimą yra atsakingas transporto priemonės savininkas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę Aikštelėje pastatė kitas asmuo.
14. Iškilus neaiškumams, skambinkite mums tel. nr. +370 647 31105.

Aikštelėms su pakeliamais užtvarais

1. Transporto priemonės pastatymas stovėjimo aikštelėje yra sutarties tarp transporto priemonės vairuotojo, kuris yra transporto priemonės savininkas ar valdytojas, ir aikštelės operatoriaus B2B Park, UAB, sudarymas toliau nurodytomis standartinėmis sąlygomis.
2. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė yra privati teritorija. Stovėjimas šioje aikštelėje yra mokamas. Apmokėti už stovėjimą mokėjimo kasoje prieš išvažiuojant, pasibaigus nemokamam stovėjimo laikui. Stovėjimo aikštele galima naudotis visą parą.
3. Transporto priemonės aikštelėje turi būti statomos vadovaujantis ženklinimu ir kelių eismo ženklais. Transporto priemonės vairuotojas yra atsakingas už tinkamą transporto priemonės pastatymą. Dėl netinkamo įvažiavimo/išvažiavimo ir mokėjimo įrangos naudojimo visa atsiradusi žala bus išieškota iš asmens, dėl kurio veiksmų įranga buvo sugadinta.
4. Transporto priemonių valdytojai ir savininkai patys atsako už aikštelėje pastatytų transporto priemonių saugumą. B2B Park, UAB, nėra materialiai atsakinga už stovėjimo aikštelėje stovinčios transporto priemonės saugumą.
5. Mokėjimo kasos ar kitos aikštelės įrangos gedimo atveju privalu pranešti tel. nr. +370 647 31105.
6. Netinkamai pastačius transporto priemonę, t.y. nesivadovaujant ženklinimu, užimant dvi stovėjimo vietas, lengvajam automobiliui išvažiavus iš stovėjimo aikštelės pro krovininiams automobiliams skirtą juostą, laikoma, kad stovėjimo aikštelės taisyklės yra pažeistos. Transporto priemonės savininkas privalės sumokėti mokestį už jam suteiktas paslaugas (naudojimąsi stovėjimo aikštele), o už įsipareigojimų nevykdymą privalės sumokėti 10,00 Eur kompensaciją už kiekvienas paskesnes 24 valandas, kad atlygintų B2B Park, UAB, išlaidas, susijusias su taisyklių pažeidimo kontrole.
7. Stovėjimo aikštelės taisyklių pažeidimas fiksuojamas filmuotos medžiagos pagrindu, apie pažeidimą informuojant transporto priemonės valdytoją ar savininką registruotu laišku. Transporto priemonės valdytojas ar savininkas laiške nurodytą mokestį už paslaugas bei kompensaciją už įsipareigojimų nevykdymą privalo sumokėti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo registruoto laiško gavimo dienos į laiške nurodytą sąskaitą. Jei mokestis bei kompensacija nebus sumokėti laiku, jų išieškojimas kartu su visa informacija be atskiro pranešimo bus perduotas tretiesiems asmenims.
8. Už mokesčio sumokėjimą yra atsakingas transporto priemonės savininkas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.